DC3060
Máy Photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 3060
Máy Photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 3060
62320000
 • Tên máy : Máy Photocopy Fuji Xerox DocuCentre-IV 3060
 • Loại máy : Digital đa năng, Chức năng Copy
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in copy: A4 30 trang / phút, A3 14 trang / phút
 • Thời gian copy bản đầu tiên: 4,2 giây
 • Bộ nhớ ram: 1GB
 • DADF: Bộ nạp vào đảo bản gốc có sẵn
 • Khay giấy: Trang bị 2 khay 1.000 tờ, khay tay 50 tờ
 • Duplex: chức năng in 2 mặt có sẵn
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Chuẩn kết nối: USB sẵn có
 • Chức năng đặc biệt: Có khả năng nâng cấp nhiều tính năng
 • Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng 
 • Giao hàng: Miễn phí phạm vi TPHCM

Chọn thêm nâng cấp cho máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060

Network boad: Chức năng in mạng 11.750.000 VND

Fax kit: Chức năng Fax: 21.080.000 VND

Network boad: Chức năng in mạng + Scan màu 27.000.000 VND

Network+ Fax: Chức năng in mạng + Fax 32.800.000 VND 

Network+Fax+Scan: Chức năng in mạng, Fax, Scan 41.990.000 VND 

 
Máy photocopy Fuji Xerox DocuCentre IV 2060
DC2060_DC-2060
54625000
1921
 • Tên máy : Máy Photo Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060
 • Loại máy : Digital đa năng, Chức năng Copy
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in copy: A4 25 trang / phút, A3 14 trang / phút
 • Thời gian copy bản đầu tiên: 4,2 giây
 • Bộ nhớ ram: 1GB
 • DADF: Bộ nạp vào đảo bản gốc có sẵn
 • Khay giấy: Trang bị 2 khay 1.000 tờ, khay tay 50 tờ
 • Duplex: chức năng in 2 mặt có sẵn
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Chuẩn kết nối: USB sẵn có
 • Chức năng đặc biệt: Có khả năng nâng cấp nhiều tính năng
 • Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng 
 • Giao hàng: Miễn phí phạm vi TPHCM

Chọn thêm nâng cấp cho máy Fuji Xerox DocuCentre-IV 2060

- Network boad: Chức năng in mạng 

- Fax kit: Chức năng Fax

- Network boad: Chức năng in mạng + Scan màu 

- Network+ Fax: Chức năng in mạng + Fax 

- Network+Fax+Scan: Chức năng in mạng, Fax, Scan

 

Máy photocopy FUJI XEROX DocuCentre 2056
DC2056
31200000
1399
 • Tên máy : Máy Photocopy FUJI XEROX DocuCentre 2056
 • Loại máy : Digital Đa năng, In, Scan trắng đen, Copy
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in và copy: 20 trang / phút
 • Bộ nhớ ram: 256BM
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Duplex: Chức năng in 2 mặt có sẵn
 • Chuẩn kết nối: Sẵn có chuẩn USB 2.0, (chọn thêm Network)
 • Chức năng đặc biệt: Khả năng nâng cấp nhiều tính năng
 • Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM

Chọn thêm nâng cấp cho máy Fuji Xerox Docucentre 2058

Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (DADF)           8.640.000  VND

Khay nạp giấy 500 tờ (One tray)                  5.080.000  VND

Chức năng in mạng + Scan màu (Network board)  2.000.000  VND

Chức năng Fax (Fax kit)                                     7.100.000 VND

 

Máy photocopy FUJI XEROX DocuCentre 2058
2058
34100000
1411
 • Tên máy : Máy Photocopy FUJI XEROX DocuCentre 2058
 • Loại máy : Digital Đa năng, In, Scan trắng đen, Copy
 • Khổ giấy in: Tối đa khổ A3
 • Tốc độ in và copy: 23 trang / phút
 • Bộ nhớ ram: 256BM
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Duplex: Chức năng in 2 mặt có sẵn
 • Chuẩn kết nối: Sẵn có chuẩn USB 2.0, (chọn thêm Network)
 • Chức năng đặc biệt: Khả năng nâng cấp nhiều tính năng
 • Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
 • Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM

Chọn thêm nâng cấp cho máy Fuji Xerox Docucentre 2058

Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (DADF)           8.640.000  VND

Khay nạp giấy 500 tờ (One tray)                  5.080.000  VND

Chức năng in mạng + Scan màu (Network board)  2.000.000  VND

Chức năng Fax (Fax kit)                                     7.100.000 VND

 

 

Máy photocopy Xerox DocuCentre S2010
s2010
0
1207

 

 • Tên máy Copy: Máy photocopy Xerox DocuCentre S2010 
 • Loại máy Copy: Photo trắng đen 
 • Khổ giấy Copy: Tối đa A3 
 • Tốc độ Copy:  20 trang/phút 
 • Phóng to thu nhỏ: 1:1 +- 1%, 1:4 +-1%
 • Chia bộ bản sao: Có sẵn 
 • Duplex: Có sẵn 
 • Bộ nhớ ram: 128MB
 • Độ phân giải:  600 x 600 
 • Chuẩn kết nối: USB, RJ45 
 • Chức năng đặc biệt:  In, scan, photo, in mạng 
 • Hiệu suất làm việc:  Đang cập nhật 
 • Mực in sử dụng:
 • Tặng kèm: Chân máy + 1 ram giấy
 • Bảo hành: Chính 1 năm, bảo trì 3 năm ( HCM) 
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy photocopy Xerox DocuCentre S1810CPS
S1810
26570000
1311
 • Tên máy Copy: Máy photocopy Xerox DocuCentre S1810CPS
 • Chức năng: Copy, Print, scan
 • Loại máy Copy: Photo trắng đen 
 • Khổ giấy Copy: Tối đa A3 
 • Tốc độ Copy:  18 trang/phút 
 • Phóng to thu nhỏ: 1:1 +- 1%, 1:4 +-1%
 • Chia bộ bản sao: Có sẵn 
 • Bộ nhớ ram: 128MB
 • Độ phân giải:  600 x 600 
 • Khổ giấy: A5 - A3
 • Chuẩn kết nối: USB 2.0
 • Chức năng đặc biệt:  In, scan, photo, In mạng 
 • Hiệu suất làm việc:  Đang cập nhật 
 • Mực in sử dụng: 
 • Tặng kèm: Chân máy + 1 ram giấy
 • Bảo hành: Chính 1 năm, bảo trì 3 năm ( HCM) 
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM

 

Máy photocopy Xerox DocuCentre-IV 4070
IV-4070
85800000
725
 • Tên máy Copy:  Máy photocopy Xerox DocuCentre-IV 4070
 • Loại máy Copy: Photocopy trắng đen 
 • Chức năng: In, Copy 
 • Khổ giấy Copy:  Tối đa A3 
 • Tốc độ Copy: 45 trang/phút 
 • Duplex: Có sẵn 
 • Chức năng nạp và đảo bản gốc ADF: Có sẵn 
 • Bộ nhớ ram: 1GB (có thể mở rộng lên tối đa thêm 1)
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi 
 • Chuẩn kết nối: USB, Ethernet 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
 • Chức năng chọn thêm: 
- Chức năng Scan : 9.000.000 VNĐ
- Chức năng Fax: 9.000.000 VNĐ
Máy photocopy Xerox DocuCentre II DC-4000
DC-4000
0
670
 • Tên máy Copy: 
 • Loại máy Copy: 
 • Khổ giấy Copy: 
 • Tốc độ Copy: 
 • Phóng to thu nhỏ: 
 • Chia bộ bản sao: 
 • Duplex: 
 • Tốc độ xử lý: 
 • Bộ nhớ ram: 
 • Độ phân giải: 
 • Chuẩn kết nối: 
 • Chức năng đặc biệt: 
 • Hiệu suất làm việc: 
 • Mực in sử dụng: 
 • Bảo hành: Chính hãng 1 năm
 • Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy photocopy Fuji Xerox Docucentre S2420 CPS DD NW
S2420
50841500
879
Caùc chöùc naêng chính:
- Chöùc naêng chuaån: Copy, In maïng, Scan maøu (Scan maïng)
- Boä nhôù: 256MB, Maøn hình LCD 03 doøng
- Ñoä phaân giaûi 600 x 600 dpi
- Kích thöôùc: 595 x 573 x 580mm, troïng löôïng: 37 kg
- Nguoàn ñieän 220–240V, 50/60Hz, möùc tieâu thuï ñieän: 1,0KW
 • Phaàn sao chuïp:
 • Toác ñoä: 24 trang/phuùt.
 • Boä nhôù: 256MB
 • Ñoä phaân giaûi: 600 x 600 dpi
 • Thôøi gian khôûi ñoäng: 19 giaây
 • Baûn in ñaàu tieân: 7,2 giaây
 • Sao chuïp lieân tuïc: 999 tôø
 • Kích côõ baûn goác: töø A5 ñeán A3
 • Tæ leä phoùng to/thu nhoû: 25 - 400%
 • Khay naïp giaáy tay: 100 tôø
 • Khay naïp giaáy töï ñoäng: 1 khay  x 250 tôø
 • Ñònh löôïng giaáy sao chuïp: 60 – 110gsm
 • Töï ñoäng chia boä baûn sao ñieän töû
 • Quaûn lyù ngöôøi duøng: 100 ngöôøi
 • Coâng suaát sao chuïp: 18,000 baûn/ thaùng
 • Nguoàn ñieän: AC220-240V - 50/60Hz +/- 3%
 • Coâng suaát tieâu thuï: 1.75KW
 • Kích thöôùc: 595 x 569 x 581mm
 • Troïng löôïng: 36kg
 • Boä ñaûo maët töï ñoäng:
 • Töï ñoäng naïp baûn goác: 110 tôø
 • Töï ñoäng ñaûo maët baûn sao
 • Phaàn in qua maïng noäi boä:
 • Toác ñoä in: 24 trang/ phuùt
 • Ñoä phaân giaûi: 600 dpi
 • Giao thöùc maïng: TCP/IP v4/v6
 • Coång keát noái: USB 2.0, Ethernet 100BASE-TX/ 10BASE-T
+   Heä ñieàu haønh: (Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7,  Windows Server® 2008R2) x 64
 • Phaàn Scan qua maïng noäi boä:
+ Kieåu scan: Scan maøu
+ Coång keát noái: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T
+ Phöông thöùc : TCP/ IPSMB)
 • Phaàn khuyeán maõi:
Keä ñaët maùy baèng saét, Giaáy A3 – A4: 500 tôø
 
ONE TRAY MODUL (Khay giaáy mua theâm): 11.200.000 VNĐ
Bao goàm:
- 01 khay chöa giaáy 500 tôø
- Söû duïng ñöôïc giaáy A3, A4, A5
- Töï ñoäng naâng khay vaø keùo giaáy.
- Baûo haønh 01 naêm
- (Ñaët haøng tröôùc 30 ngaøy)
TRUNG TÂM HỖ TRỢ MUA HÀNG NHANH
HCM: [08] 35167 190 Tư vấnTư vấnTư vấn
     
 
 • Hotline: 0912 761 779
 • Cam kết 100% hàng chính hãng
 • Bảo hành tận nơi khách hàng
 • Giao hàng miễn phí TPHCM
 • Brother
 • Panasonic
 • Canon
 • Samsung
 • HP
 • Xerox
 • Oki
 • Epson
 • Ricoh
 • Sharp
 • Toshiba
 • Nec
 • APC
 • AMP
 • Dell
 • Konica
 • Kyocera
 • BENQ
 • Inno
 • LG
 • Cisco
 • IBM
 • Sony
 • Acer
 • HDD
 • iziNet
 • Microsoft